Herroepingsbeleid

1. Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit krijgt. Uitzondering van het herroepingstermijn zijn onze verse boeketten, die conform wetgeving buiten het herroepingstermijn vallen, aangezien er een houdbaarheidsdatum zit op de verkochte producten.

3. Adres

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons, Floortje B.V., gevestigd te Terborg, bereikbaar van dinsdag tot zaterdag (check actuele tijden online), op het nummer 0315 329 512, of via de e-mail; [email protected], informeren door middel van een duidelijke verklaring om ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen.

4. Inachtneming van de termijn

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

5. Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

6. Retentierecht

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

7. Retourzending van producten

U dient de producten onverwijld aan ons terug te zenden of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de producten voor het einde van de termijn van veertien dagen opstuurt.

8. Kosten voor de retourzending

De directe kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor uw rekening.

9. Waardevervanging voor levering van producten

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de producten die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de producten.